Up next


[Vietsub+Kara] A Thousand Years - Christina Perri

230 Lượt xem
Trending Music
1
Xuất bản vào lúc 04 Jul 2018 / Trong Xe & Phương tiện

[Vietsub+Kara] A Thousand Years - Christina Perri

Heart beats fast
Trái tim đập rộn ràng
Colors and promises
Muôn sắc màu và những lời hứa hẹn
How to be brave?
Làm sao để em trở nên can đảm?
How can I love
Làm sao em có thể yêu anh
When I'm afraid to fall
Khi em lo sợ vấp ngã
But watching you stand alone,
Nhưng khi nhìn anh đứng đơn độc một mình,
All of my doubt
Tất cả những ngờ vực của em
Suddenly goes away somehow.
Không hiểu sao bỗng nhiên tan biến.


One step closer
Gần thêm một bước nữa thôi


I have died every day
Em héo úa từng ngày
Waiting for you
Để đợi chờ anh
Darling, don't be afraid
Anh yêu ơi, đừng lo sợ nhé
I have loved you for a
Em đã yêu anh được
Thousand years
Một ngàn năm rồi
I'll love you for a
Em sẽ còn yêu anh
Thousand more
Thêm một ngàn năm nữa


Time stands still
Thời gian như ngừng trôi
Beauty in all she is
Cô ấy thật xinh đẹp
I will be brave
Em sẽ trở nên can đảm
I will not let anything
Em sẽ không để bất cứ thứ gì
Take away
Lấy đi
What's standing in front of me
Những gì đang ở trước mắt em đây
Every breath
Từng hơi thở
Every hour has come to this
Từng thì giờ đến giây phút này


One step closer
Gần thêm một bước nữa thôi


I have died every day
Em héo úa từng ngày
Waiting for you
Để đợi chờ anh
Darling, don't be afraid
Anh yêu ơi, đừng lo sợ nhé
I have loved you for a
Em đã yêu anh được
Thousand years
Một ngàn năm rồi
I'll love you for a
Em sẽ còn yêu anh
Thousand more
Thêm một ngàn năm nữa


And all along I believed
Và suốt quãng thời gian đó em đã tin rằng
I would find you
Em sẽ tìm thấy anh
Time has brought
Thời gian đã đưa
Your heart to me
Trái tim anh đến với em
I have loved you for a
Em đã yêu anh được
Thousand years
Một ngàn năm rồi
I'll love you for a
Em sẽ còn yêu anh
Thousand more
Thêm một ngàn năm nữa


One step closer
Gần thêm một bước nữa thôi


I have died every day
Em héo úa từng ngày
Waiting for you
Để đợi chờ anh
Darling don’t be afraid
Anh yêu, đừng lo sợ nhé
I have loved you for a
Em đã yêu anh được
Thousand years
Một ngàn năm rồi
I'll love you for a
Em sẽ còn yêu anh
Thousand more
Thêm một ngàn năm nữa


And all along I believed
Và suốt quãng thời gian đó em đã tin rằng
I would find you
Em sẽ tìm thấy anh
Time has brought
Thời gian đã đưa
Your heart to me
Trái tim anh đến với em
I have loved you for a
Em đã yêu anh được
Thousand years
Một ngàn năm rồi
I'll love you for a
Em sẽ còn yêu anh
Thousand more
Thêm một ngàn năm nữa

Xem thêm

Up next


MECtree Kich thuoc Thang may gia dinh Thang may gia dinh Thang may gia dinh Hitachi