Up next


Thiên Chi Kê Bạch Xà Truyền Thuyết - Tập 52 | Nhậm Gia Luân, Dương Tử, Mao Tử Tuấn | NT Films

1 Views
Phim Trung Quốc
0
Published on 08 Sep 2019 / In Film & Animation

Thiên Chi Kê Bạch Xà Truyền Thuyết - Tập 52

TÓM TẮT NỘI DUNG PHIM:

Diễn viên: Dương Tử, Nhậm Gia Luân, Mao Tử Tuấn, Lý Man

Cốc chủ Cốc Dược Sư là Hứa Tuyên và sư muội Lãnh Ngưng làm nghề y cứu người, gặp gỡ Bạch Yểu Yểu trong mùa hoa đào, trải qua gian truân trắc trở, hai người cuối cùng cũng ở bên nhau. Thế nhưng, Bạch Yểu Yểu vì cứu Hứa Tuyên mà trộm cỏ tiên, phạm vào luật Trời, Hứa Tuyên nhớ lại chuyện xưa, liều mạng cứu sống Yểu Yểu. Sư muội Lãnh Ngưng đố kị Bạch Yểu Yểu, thả Giao Long ra làm loạn nhân gian.
Bạch Yểu Yểu vì muốn chuộc tội, bị Tề Tiêu trấn áp dưới tháp Lôi Phong, Hứa Tuyên vô cùng đau lòng, không luyến tiếc cõi trần, bèn đi ở ẩn. Tiểu Thanh nghe lời khuyên của Bạch Yểu Yểu về núi tu luyện, hai mươi năm sau, Bạch Yểu Yểu thoát khỏi tháp Lôi Phong, giải thích rõ ràng với Hứa Tuyên, kết thúc mối duyên với Tề Tiêu, đi vào cửa Phật.

#ThienChiKeBachXaTruyenThuyet #DuongTu #NhamGiaLuan #MaoTuTuan #TruyenThuyetBachXa #PhimCoTrang

Thiên Chi Kê Bạch Xà Truyền Thuyết - Tập 52
Thiên Chi Kê Bạch Xà Truyền Thuyết - Tập 52
Thiên Chi Kê Bạch Xà Truyền Thuyết - Tập 52
Thiên Chi Kê Bạch Xà Truyền Thuyết - Tập 52
Thiên Chi Kê Bạch Xà Truyền Thuyết - Tập 52
Thiên Chi Kê Bạch Xà Truyền Thuyết - Tập 52
Thiên Chi Kê Bạch Xà Truyền Thuyết - Tập 52

Show more
0 Comments sort Sort By

Up next