Up next


QUỐC GIA KHỞI NGHIỆP-AI MUỐN KN THÀNH CÔNG THÌ XEM CD, VẬN DỤNG LỜI NÓI JACK MA. VbaMedia.vN

8 Views
Inspire Startup
0
Published on 20 Dec 2017 / In People & Blogs

QUỐC GIA KHỞI NGHIỆP-AI MUỐN KN THÀNH CÔNG THÌ XEM VIDEO NÀY VÀ VẬN DỤNG LỜI NÓI CỦA JACK MA. JACK MA LÀ KHÁCH MỜI CỦA CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA KHỞI NGHIỆP LẦN NÀY. VTV1. 11/11/2017. VbaMedia.vN hân hạnh đăng tải. http://vbamedia.vn/

Show more
0 Comments sort Sort By

Up next