Up next


Phía Bắc bất động sản du lịch mỏi mòn chờ hạ tầng

2 Views
1 Food
0
Published on 13 Jun 2018 / In Other

Phía Bắc là nơi được đánh là là có lợi thế và tiềm năng cho ngành bất động sản du lịch bền vững nhưng nó vẫn chưa thực sự thu hút nhà đầu tư vì đang chờ đợi hạ tầng chưa hoàn thiện. <br />Nguồn: http://bdsdulich.vn/News/phia-....bac-bat-dong-san-du- <br />xem thêm: http://bdsdulich.vn

Show more
0 Comments sort Sort By

Up next