Up next


Những bài hát Tik Tok Trung Quốc hay nhất - Part 4

5 Views
TikTok
0
Published on 12 Jun 2018 / In Entertainment

Link Mp3: https://drive.google.com/file/....d/1ur5dAZJuPPP3aD866
00:00 Không chỉ là thích
https://www.youtube.com/watch?v=VyoV63QgOiM
3:45 9277 (Thích hôn)
https://www.youtube.com/watch?v=pBAGONLf2IE
6:56 Học mèo kêu
https://www.youtube.com/watch?v=_lVM0g94Xl4
10:22 Bài ca cãi nhau
https://www.youtube.com/watch?v=fN1e_NVDbI0
13:05 Phi chủ luyến
https://www.youtube.com/watch?v=Ne1pLTWsW4M
16:45 Phong hoa tuyết nguyệt
https://www.youtube.com/watch?v=T4Q8fCrJEEg&t=18s
21:10 Tâm tư rối bời
https://www.youtube.com/watch?v=osJodogjDGs
24:46 Em gái em có biết không
https://www.youtube.com/watch?v=P46UPkjs8HI
27:31 Luyến nhân tâm
https://www.youtube.com/watch?v=_k3y2tVWK74
30:45 Bệnh biến
https://www.youtube.com/watch?v=ACXuTmAIQwY
34:33 Hãy để em được ở bên anh
https://www.youtube.com/watch?v=b_FPNS1ZUlc
37:20 Tớ thích cậu đến nhường nào rồi cậu sẽ biết thôi
https://www.youtube.com/watch?v=Y3kkGR1IvCI
40:40 Bỉ ngạn
https://www.youtube.com/watch?v=vcgc7twRzqI
44:40Hồi ức thật muốn khóc
https://www.youtube.com/watch?v=VSGt6PgAv_0
49:27 Bồ đề kệ
https://www.youtube.com/watch?v=w15JPmLiG-s

Show more
0 Comments sort Sort By

Up next