Up next


MC VIET THAO BÁNH ƯỚT CHẢ LỤA NƯỚC MẮM NHỈ HẢI NGƯ QUẢNG CÁO MARCH 01, 2016

4 Views
KIDs First
1
Published on 13 Jun 2018 / In Entertainment

Quảng cáo Nước mắm hiệu Hải Ngư. Nước mắm hiệu Hải Ngư có bán khắp các siêu thị Việt Nam trên toàn quốc Hoa Kỳ. Muốn làm Đại Lý, xin gọi 714-379- .<br />The real MC VIET THAO.<br />CHUYỆN BÊN LỀ lần thứ 442 với Việt Thảo đã được thực hiện vào ngày 21 tháng 02 năm 2016 tại Hải Cảng Harbor Seafood Restaurant ở Houston Texas.<br />CHUYỆN BÊN LỀ lần thứ 443 với Việt Thảo đã được thực hiện vào ngày 22 tháng 02 năm 2016 tại Vivaa Technologies ở Houston Texas. _VIVAA .

Show more
0 Comments sort Sort By

Up next