Advertisement will close in (5)
Ads

Up next


Hôm nay bạn khác gì con kiến ? Có bao giờ bạn cảm thấy vô cảm với mọi thứ ?

266 Views
Inspire Startup
0
Published on 14 May 2018 / In Non-profits & Activism

Hôm nay bạn khác gì con kiến ?

Có bao giờ bạn cảm thấy vô cảm với mọi thứ ? Không thứ gì khiến bạn đủ quan tâm ?
Cuộc đời có 02 ngày quan trọng , ngày thứ 01 là ngày bạn được sinh ra, ngày thứ 02 là ngày bạn tìm được mục tiêu cho cuộc đời mình...

Show more
0 Comments sort Sort By

Up next