Up next


Giọng ải giọng ai | Tập 4.02 HQ: Ha Ha & Skull cùng thí sinh hát rap quá vui | ICSYV4

10 Views
Game Show TV
0
Published on 20 Dec 2017 / In Comedy

Game show Giọng ải giọng ai HQ mùa 4 - I can see your voice tập 2 mời Ha Ha & Skull tham gia quá vui. 2 anh cùng nam thí sinh da màu hát nhép.... rap quá lầy. :)

Show more
0 Comments sort Sort By

Up next