Up next


Doraemon Phần 7 - Tập 51 | CÙNG ĐI CÂU! THỦY QUÁI ĐẦU TRỌC - NHÀ CỦA JAIAN BIẾN THÀNH NGÔI NHÀ ROBOT

6 Views
Inspire Music
0
Published on 13 Jun 2018 / In Music

Một ông bạn của ba Nobita khoe khoang về việc đã câu được một con cá lớn nên Doraemon cùng Nobita đã dùng "Lưỡi câu gia tăng kích thước" phóng to kích thước con cá ở hồ cá nhà Suneo và in dấu hình lại. Bạn của ba không tin ba Nobita câu được con cá to như vậy nên đã hẹn nhau chủ nhật thi xem câu được con cá to hơn. Nobita và Doraemon đi theo và ở dưới nước giúp ngầm cho ba, một con mực đi ngang phun mực làm tối đen làm cả hai không thấy gì, Doraemon vô tình bị lưỡi câu dính vào người và khi ba Nobita nhấc cần câu lên hoảng hốt tưởng thủy quái trọc đầu. / Nobita định qua nhà làm bài tập chung với Shizuka nhưng đi được nửa chừng thì bị Jaian bắt phải trông nhà giùm cậu ta. Nghe tiếng khóc của Nobita từ nhà Jaian phát ra, Shizuka và Doraemon đã vào xem, Shizuka về nhà mang sách vở đến để làm bài tại đây. Trong lúc đó, Doraemon gắn "Ngôi nhà robot" trên trần nhà nhà Jaian làm nó thành một robot biết tự dọn dẹp, phục vụ mọi người. Sau khi làm bài tập xong, ngôi nhà bảo mọi người đi chơi để nó tự trông nhà. Jaian gặp Nobita và mọi người đi ngang qua chỗ mình chơi và nghe mọi người nói nhà cậu đã được tự động nên cậu ta đã vội trở về nhà mình xem. Jaian vô tình nói nhà cũ kỹ nên đập xây cái mới làm nó nổi giận đuổi ra ngoài, Jaian đi xin ở nhờ nhà mọi người nhưng không ai cho nên phải trở về nhà nằm ở sau nhà. Jaian thấy mái nhà không vững chắc nên đã đóng lại, ngôi nhà suy nghĩ rất nhiều và khi cơn mưa đến đã cho cậu vào nhà

Show more
0 Comments sort Sort By

Up next