Up next


Do đâu ngành đóng tàu thiếu nguồn nhân lực? | LTV

3 Views
Inspire Music
0
Published on 13 Jun 2018 / In Music

LTV | Nguồn lao động đóng tàu đang có sự suy giảm đáng kể gây ảnh hưởng không nhỏ tới ngành công nghiệp đóng tàu nước ta. * Website: ...

Show more
0 Comments sort Sort By

Up next