Up next

Van vuong Nguyen
1 Views

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao quyết định bổ nhiệm Đại sứ

3 Views
KIDs First
1
Published on 13 Jun 2018 / In Entertainment

Chúc mừng các Đại sứ được bổ nhiệm nhận nhiệm vụ mới, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, các Đại sứ lên đường nhận nhiệm vụ vào năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XII. Trong đó, Đại hội đã xác định tinh thần đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới với 4 nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là: Phát triển kinh tế -xã hội là trung tâm; Xây dựng Đảng là then chốt; Xây dựng văn hóa, con người làm nền tảng tinh thần; Tăng cường quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên.

Show more
0 Comments sort Sort By

Up next

Van vuong Nguyen
1 Views