Up next


Cách tổ chức Team, kế hoạch, nhóm việc, công việc, công việc con trong myXteam

4 Views
My Xteam
0
Published on 10 Mar 2019 / In How-to & Style

TEAM là cấp độ cao nhất,
trong TEAM thì có thể có nhiều KẾ HOẠCH,
trong kế hoạch thì có nhiều NHÓM VIỆC,
trong nhóm việc có thể có nhiều CÔNG VIỆC,
trong công việc có thể có nhiều CÔNG VIỆC CON ( Check list )

=========================================
Đăng ký MyXteam: http://bit.ly/2VJ6dBE
Trở thành cộng tác viên: http://bit.ly/2TFzbF3

Hướng dẫn quản lý kế hoạch:
http://bit.ly/2CdC1Yh
Hướng dẫn quản lý trực tuyến:
http://bit.ly/2Cb76f2
Hướng dẫn quản lý công trình
http://bit.ly/2VRzwlQ
Hướng dẫn quản trị kế hoạch
http://bit.ly/2VOU4Lr
==========================================

Show more
0 Comments sort Sort By

Up next