Up next


Bài 4: Theo dõi khách hàng và doanh số myXteam Affiliate

8 Views
My Xteam
0
Published on 10 Mar 2019 / In How-to & Style

Đây là video thứ 4 cũng là video kết thúc hướng dẫn sử dụng Affiliate myXteam video này hướng dẫn bạn:

- Theo giõi khách hàng đăng ký
- Khách hàng có thanh toán
- khách hàng hết hạn
- Và các đối soát thanh toán giữa 2 bên . . .

=========================================
Đăng ký MyXteam: http://bit.ly/2VJ6dBE
Trở thành cộng tác viên: http://bit.ly/2TFzbF3

Hướng dẫn quản lý kế hoạch:
http://bit.ly/2CdC1Yh
Hướng dẫn quản lý trực tuyến:
http://bit.ly/2Cb76f2
Hướng dẫn quản lý công trình
http://bit.ly/2VRzwlQ
Hướng dẫn quản trị kế hoạch
http://bit.ly/2VOU4Lr
==========================================

Show more
0 Comments sort Sort By

Up next