Up next


6 Kim Cang Tat Doa - Luc Tu Minh Chu - Nhac kinh niem 108 bien

2 Views
Inspire Music
0
Published on 13 Jun 2018 / In Music

chú này có thể phát âm theo tiếng Tây Tạng theo âm đọc của Sonam Tenzin Rinpoche, như sau: Ôm ben-dza xa-tô xa-mai-da / ma-nu-pa-lai-da / bendza xa-tô tê-nô-pa / tít-ta đri đô mê ba-wa / xu-tô-cai-ô mê ba-wa / xu-pô-cai-ô mê ba-wa / a-nu-rắt-tô mê ba-wa / xạt-wa xi-đim mê tra-yê-dza / xạt-wa-cạt-maxu dza mê / xư-tam shri-i-da / ku-ru hum / ha ha ha ha hô / băng-ga-wê / xạt-wa ta-ta-ga-ta / ben-dza ma mê mun-dza / ben-dza ba-wa ma-ha sa-mai-da / xa-tô, A

Show more
0 Comments sort Sort By

Up next