Up next


000000058 Chuyên nhất một môn thì mới thông. Học nhiều môn thì phí lực

2 Views
1 Food
0
Published on 13 Jun 2018 / In Other

Các trích đoạn Phật pháp mình thấy hay, giúp ích cho công phu niệm Phật A Di Đà, phóng sanh, ăn chay, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.<br />Link playlist Trích đoạn Phật Pháp<br /><br />http://www.youtube.com/playlist?list=PLEGMq8g7WBJyNh0OMHsf0qN4jQdBpGNwK<br /><br />http://www.dailymotion.com/playlist/x31p48_doquan0_trich-do%E1%BA%A1n-ph%E1%BA%ADt-phap/<br /><br />Do tên các đoạn trích khá dài nên Youtube đã lược bớt chữ, nếu các bạn cần tên đầy đủ và thêm các thông tin khác của đoạn trích thì truy cập vào folder Trích đoạn Phật Pháp với link sau:<br /><br />https://drive.google.com/folderview?id=0Bwp0_Rm79XRtY2pnemU0YjVoTTg&usp=sharing

Show more
0 Comments sort Sort By

Up next