Up next


Đồng Lầy - Thơ Nguyễn Chí Thiện

14 Views
KIDs First
1
Published on 20 Dec 2017 / In Entertainment

Bài thơ Đồng Lầy được thực hiện để kỷ niệm húy nhật năm thứ tư của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện. Nhóm Thân Hữu Nguyễn Chí Thiện xin chân thành cảm tạ nhà văn/kịch sĩ Lê Tuấn đã giúp phần diễn đọc. Ông Lê Tuấn đã dịch tập thơ Hoa Địa Ngục sang Anh ngữ vào năm 1982.

Show more
0 Comments sort Sort By

Up next